Image

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Select your language

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Controis

Image

O CNI, do mesmo xeito que calquera organismo do Estado, atópase sometido a controis políticos e económico-administrativos. O primeiro exérceno o Goberno, a través da Comisión Delegada para Asuntos de Intelixencia, e o Congreso dos Deputados, no marco da Comisión de Control dos Créditos Destinados a Gastos Reservados; o segundo lévano a cabo a Intervención Xeral do Estado, o Tribunal de Contas e, novamente, o Congreso.

A estes controis súmase o xudicial, clave para o funcionamento do Centro e tamén pola súa excepcionalidade dentro da Administración. A existencia da Lei Orgánica Reguladora do Control Xudicial Previo do CNI e a súa estrita aplicación fan difícil atopar un sistema que ofreza máis garantías aos cidadáns de que ningunha das actividades que realiza o seu Servizo de Intelixencia execútase á marxe da legalidade.

Control político

Cada ano, o Goberno fixa os obxectivos ós que debe dedicar os seus esforzos o CNI. Para iso, a Comisión Delegada do Goberno para Asuntos de Intelixencia (CDGAI) propón ó presidente do Goberno os obxectivos anuais do CNI e recólleos na Directiva de Intelixencia. Tamén se encarga do seguimento e a avaliación periódica do desenvolvemento dos obxectivos fixados na directiva.

Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia