Image

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Select your language

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Ciberseguridad
nacional

Existen ciberamenazas que poden atentar contra a seguridade nacional, o Estado de dereito, a prosperidade económica e o normal funcionamento da sociedade e das Administracións Públicas.

Por ese motivo, e partindo do coñecemento do Centro Nacional de Intelixencia sobre ameazas e vulnerabilidades, no ano 2004 creouse o Centro Criptológico Nacional (CCN). Os principais esforzos do CCN encamíñanse a reducir os riscos e ameazas provenientes do ciberespazo, a través do seu Equipo de Resposta ante Incidentes de Seguridade da Información (CCN- CERT). Así mesmo, trata de fomentar o uso de produtos e sistemas seguros, xa que constitúe o Organismo de Certificación (OC).

O CCN é o organismo responsable de garantir a seguridade dos servizos de tecnoloxías da información e comunicacións nas diferentes entidades da Administración Pública, así como a seguridade dos sistemas que procesan, almacenan ou transmiten información clasificada.

Centro Criptológico Nacional

Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia