Image
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Select your language

Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Kontrolak

Image

CNIk, Estatuko edozein erakundek bezala, kontrol politikoak eta ekonomiko-administratiboak ditu. Lehenengoa Gobernuak gauzatzen du, Inteligentzia Gaietarako Ordezko Batzordearen bidez, eta Diputatuen Kongresuak, Erreserbatutako Gastuetara bideratutako Kredituen Kontrolerako Batzordearen esparruan; bigarrena Estatuko Kontu-hartzailetza Nagusiak, Kontu Auzitegiak eta, berriz ere, Kongresuak egiten dute.

Kontrol horiei kontrol judiziala gehitu behar zaie, funtsezkoa baita zentroaren funtzionamendurako, baita Administrazioaren barruan duen salbuespenagatik ere. CNIren Aurretiazko Kontrol Judiziala Arautzen duen Lege Organikoa dagoenez eta zorrotz aplikatzen denez, zaila da herritarrei beren Inteligentzia Zerbitzuak egiten dituen jardueretako bat ere legezkotasunetik kanpo egiten ez dela baino berme gehiago eskaintzen dien sistema aurkitzea.

Kontrol politikoa

Urtero, Gobernuak zehazten ditu CNIren helburuak.. Horretarako, Inteligentziako Gaien Gobernuko Batzorde Delegatuak (CDGAI) Gobernuko Presidenteari proposatzen dizkio CNIren urteko helburuak, eta Inteligentzia Zuzentarauan biltzen ditu haiek. Zuzentarau horretan zehaztutako helburuak lortzen ari diren ala ez aztertzeaz eta ebaluatzeaz ere arduratzen da.

Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia