Image

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Select your language

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Pribatutasun gidalerroak

  1. Erabiltzaileak nahitaez ezagutu, onetsi eta bete beharko ditu pribatutasun gidalerro hauek, Webgunearen lege-oharreko betekizunen barruan. Erabiltzaileak nahitaez onartu beharko ditu lege-oharrean bildutako definizioak eta betekizunak.
  2. 3/2018 Lege Organikoaren 2.2 c) artikulua beteaz, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalen Babesekoa eta eskubide digitalak bermatzen dituena, 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen Erregelamenduaren 4.b artikulua, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalen Babesekoa, 1720/2007 Errege Dekretu bidez onartua, maiatzaren 6koa, Inteligentziako Zentro Nazionala arautzen duena beteaz, CNIren fitxategiak datu pertsonalen babeseko araudiaren aplikazio eremutik kanpo daudela adierazten da.
  3. CNIren webgunearen bitartez igorritako jakinarazpen, datu edo dokumentu oro -edozein izaerakoa edo hura eragiten duen prozedurakoa- erakunde honen fitxategietan sartu ahal izango da.
  4. Erabiltzailearen erantzukizun zuzena eta pertsonala da, Webgune honetan erregistratzean sartuko edo igorriko dituen dokumentuetan eta komunikazioetan agertzen diren datuen (edozein motatakoak) erabilera.
  5. 39/2015 Legearen 16.4.a) artikuluan oinarrituta, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa, erabiltzaileak arau horren 2.1 ataleko edozein erakundeari aurkeztu edo bidali ahal izango dizkio jakinarazpenak Webgune honetatik kanpo dauden erregistro elektronikoak baliatuta, Administrazioaren sarbide elektroniko orokorreko puntuan, bere arau propioan adierazten den bezala.
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia