Image

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Select your language

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Lege oharra

 1. www.cni.gob.es eta www.cni.es helbide elektronikoetan sartzeko (aurrerantzean “Webgunea” esango zaie biei) ezinbestekoa da aldez aurretik lege oharrean zehazten diren baldintzak eta hurrengo definizioak onartzea:

  • Erabiltzailea: Interneteko gunearen bitartez askotariko datuak bidaltzen dituen edo edukiak eta zerbitzuak telekomunikazioko sare baten bitartez arakatzen dituen pertsona.
  • Interneteko gunea: 40/2015 Legearen 39. artikulua beteaz, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoko Araudi Juridikokoa (aurrerantzean, “40/15 Legea”), Inteligentziako Zentro Nazionalari (aurrerantzean, “CNI”) dagokion titulartasuneko sarbide-gune elektronikoa da, eta erabiltzaileari www.cni.gob.es eta www.cni.es guneetako eta hauen azpidomeinuetako informazioak eta zerbitzuak internet bidez atzitzea ahalbidetuko dio (aurrerantzean, horiei guztiei “Edukiak” esango diegu).
  • Egoitza elektronikoa: 40/15 Legearen 38. Artikulua beteaz, CNIren jabetza elektronikoko helbidea da, 1A0/38263/2010 Ebazpenari jarraituz, abenduaren 1ekoa, Inteligentzia Zentro Nazionalekoa, zeinaren bitartez Inteligentzia Zentro Nazionalaren egoitza elektronikoa sortzen den, zeinaren bitartez, hiritarrak, telekomunikazioko sare baten bitartez, CNIk argitaratzen edo erabiltzailearen eskura jartzen dituen zerbitzuak, informazioak eta transakzioak erabiltzailearen sinadura edo ziurtagiri elektroniko bidez edo norbera identifikatzeko erabil daitezkeen pareko baliabideen bitartez atzitzea ahalbidetzen duen.
  • Erregistro elektroniko orokorra: 39/2015 Legearen 16. artikuluari jarraituta, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Komuneko Prozedurarena (aurrerantzean, “39/15 Legea”), CNIri aurkeztu beharreko dokumentu guztiak bide elektronikoz aurkezteko eta haien sarrera erregistratzeko CNIk erabiltzailearen eskura jartzen duen baliabide elektronikoa da.
 2. 40/15 Legearen 38 eta 39. artikuluetan, hemezortzigarren xedapen osagarrian eta 39/15 Legearen 16. artikuluan adierazten da CNIrenak direla www.cni.es eta ww.cni.gob.es interneteko domeinuetako Edukiak, haien jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak eta domeinu eta azpidomeinu horien titulartasuna.
 3. 39/15 Legearen 16.1 artikuluak eskatzen duenaren arabera, CNI —zeinaren IFZ S2830132C den eta helbide soziala Padre Huidobro 14 etorbidea, 28023 Madril, Espainia duen— herri administraziotzat hartzen den erakunde publikoa da, 11/2002 Legearen 7.2 artikuluarekin lotuta, maiatzaren 6koa, Inteligentziako Nazioko Zentroa arautzen duena.
 4. Webgunea edo haren eduki edo zerbitzuen erabilera, eta erabilera horren ondoriozko arazo eta erantzukizunak Espainiako Legearen menpe daude, eta espresuki egingo zaio uko beste foru orori. Webgunera edo haren atalen batera, edukietara edo elementuetara sartzeko edo haietan nabigatzeko erabiltzaileari dagokion beste foruei argi eta garbi uko egitea eskatzen du.
 5. Webgune barruko Edukiak erabiltzeko, osorik edo zati bat erreproduzitzeko, banatzeko, publikoki komunikatzeko edo eskura jartzeko, haiek eraldatzeko, itzultzeko, egokitzeko edo antzerako beste jardueraren bat burutzeko CNIren aldez aurretiko berariazko baimen idatzia beharko da.
 6. CNIk nahi duenean ukatu ahal izango dio edozein erabiltzaileri sarrera, eta nahi dituen aldaketak egin ahal izango ditu, mota eta hedapen desberdinekoak, Webgunean, aurretik ezer jakinarazi edo baimenik gabe ere.
 7. CNIk eskubidea du Webguneko zerbitzuen legez kanpo egindako, gehiegizkoak diren edo erabilera arbitrarioko eskakizun edo eskaeren izapidetzea mugatu edo galarazteko.
 8. Erabiltzaileak ohar honetan biltzen diren baldintzak eta terminoak berrikusi eta onetsi beharko ditu Webgunera sartzen den bakoitzean.
 9. Ohar honetan bildutako terminoak eta legezko baldintzak ez onesteak Webgunearen sarbidea edo erabilera espresuki debekatzea dakar.
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia