Ir a la web del Ministerio de Defensa

Academia de Intelixencia

Acedemia do Centro Nacional de Intelixencia

A formación é a ferramenta da que dispoñen as organizacións para facer fronte á complexidade e incerteza do século XXI. Para iso, o CNI conta cunha Academia de Intelixencia responsable de formar a todos os seus membros e proporcionarlles un coñecemento adecuado en valores, innovador e adaptado ao cambio ao longo de toda a súa vida profesional. Buscamos formar profesionais tecnicamente competentes e eticamente responsables.

A Academia traballa en tres grandes liñas: Formación corporativa, Formación externa e Innovación.

 • Formación Corporativa

  O CNI desenvolveu un sistema propio de ensino que complementa e potencia a formación e a experiencia previa dos seus profesionais.

  O ensino configúrase como un sistema modular e unitario que garante a continuidade do proceso educativo. Os membros do CNI reciben formación no Centro e tamén en institucións académicas de excelencia para manter actualizados os seus coñecementos.

 • Formación Externa

  O CNI colabora e imparte formación de Intelixencia ás Administracións Públicas, universidades e institucións educativas, tanto nacionais como estranxeiras.

  A Academia contribúe á difusión do labor do Centro Nacional de Intelixencia. O CNI colabora con Servizos de Intelixencia estranxeiros en materia de formación, a través de intercambios de alumnos e a organización de exercicios e cursos conxuntos. Así mesmo, promove o intercambio cultural e de experiencias entre Servizos para transmitir valores e identificar as mellores prácticas.

 • Innovación

  A Academia, como calquera organismo responsable do coñecemento, inclúe entre as súas funcións potenciar e apoiar a innovación e dirixir a investigación en materia de Intelixencia.

  É, á súa vez, responsable da trasferencia do coñecemento da organización e de contribuír á mellora constante e á aplicación das mellores prácticas.