Image
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Select your language

Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Academia de Intelixencia

A formación é a ferramenta da que dispoñen as organizacións para facer fronte á complexidade e incerteza do século XXI. Para iso, o CNI conta cunha Academia de Intelixencia responsable de formar a todos os seus membros e proporcionarlles un coñecemento adecuado en valores, innovador e adaptado ao cambio ao longo de toda a súa vida profesional. Buscamos formar profesionais tecnicamente competentes e eticamente responsables.

A Academia traballa en tres grandes liñas: Formación corporativa, Formación externa e Innovación.

Formación corporativa

O CNI desenvolveu un sistema propio de ensino que complementa e potencia a formación e a experiencia previa dos seus profesionais.

O ensino configúrase como un sistema modular e unitario que garante a continuidade do proceso educativo. Os membros do CNI reciben formación no Centro e tamén en institucións académicas de excelencia para manter actualizados os seus coñecementos.

Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia