Ir a la web del Ministerio de Defensa

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Logo del 20 aniversario del CNI

Acadèmia d'Intel·ligència

La formació és una de les eines de què disposen les organitzacions per fer front a la complexitat i incertesa del segle XXI. Per a això, comptem amb una Acadèmia d'Intel·ligència encarregada de formar a tots els seus membres i proporcionar-los uns coneixements adequats en valors, innovadors i adaptats al canvi al llarg de la seva vida professional. Busquem formar professionals tècnicament competents i èticament responsables.

L'Acadèmia treballa en tres línies principals: Formació Corporativa, Formació Externa i Innovació.

 • Formació corporativa

  El CNI ha desenvolupat un sistema docent propi que complementa i potencia la formació i l'experiència prèvia dels seus professionals.

  La docència es configura com un sistema modular i unitari que garanteix la continuïtat del procés educatiu. Els membres del CNI reben formació al Centre i també a institucions acadèmiques d'excel·lència per mantenir actualitzats els seus coneixements.

 • Formació externa

  El CNI col·labora i proporciona formació en Intel·ligència a Administracions Públiques, universitats i institucions educatives, tant nacionals com estrangeres.

  L'Acadèmia contribueix a la difusió del treball del Centre Nacional d'Intel·ligència. El CNI col·labora amb serveis d'intel·ligència estrangers en l'àmbit de la formació, a través d'intercanvis d'estudiants i l'organització d'exercicis i cursos conjunts. També promou l'intercanvi de cultura i experiències entre Serveis per transmetre valors i identificar bones pràctiques.

 • Innovació

  L'Acadèmia, com qualsevol organisme responsable del coneixement, inclou entre les seves funcions promoure i donar suport a la innovació i la recerca directa en el camp de la Intel·ligència.

  És, al seu torn, responsable de la transferència del coneixement de l'organització i de contribuir a la constant millora i aplicació de les millors pràctiques.