Image
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Seleccioni el seu idioma

Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Seleccioni el seu idioma

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Seleccioni el seu idioma

Som el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Image

Estem adscrits al ministeri de Defensa i col·laborem amb diferents organismes de l’Administració, entre els quals las forces i cossos de seguretat de l´Estat. Actuem sempre sota la supervisió i control dels poders Executiu, Legislatiu i Judicial.

Treballem cada dia per a protegir a la societat espanyola de diferents tipus d’amenaces. Intentem anticipar-nos a l’aparició d´aquestes amenaces, buscant informació i transformant-la en Intel·ligència, amb l’objectiu de donar suport a les autoritats en la presa de decisions.

Creiem que la Intel·ligència es la millor defensa de la nostra societat.

Sobre
el CNI
Traballem per a protegir els interessos d’Espanya i dels espanyols
Treballa amb
nosaltres
Troba el teu llocTroba el teu lloc
La
Intel·ligència
Més que un treball:
un estil de vida
Món
CNI
ONS
Oficina Nacional de Seguridad
Vetllant per la protecció de la informació classificada
CCN
Centro Criptológico Nacional
Enfortint la ciberseguretat nacional
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia