Ir a la web del Ministerio de Defensa

images/slider/ONS-Slider-home.jpeg
Oficina Nacional de Seguridade

A secretaria de Estado directora do Centro Nacional de Intelixencia (CNI) é a Autoridade Delegada para a Seguridade da Información Clasificada ( ANS-D),

que é aquela información, xerada pola Administración e as empresas españolas ou entregada a estas en virtude dos tratados ou acordos internacionais subscritos por España, e que se protexe para evitar que a súa divulgación ou manexo non autorizado comprometan os intereses do Estado.

ons-oficina-nacional-de-seguridad.jpg
Logo-ONS-Azul.png

A Oficina Nacional de Seguridade é o organismo do CNI que actúa como órgano de traballo da ANS-D no cumprimento das súas funcións.