Image
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Select your language

Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Ir a la web del Ministerio de Defensa

CNIn lan egin

Lan bat baino gehiago: bizimodu bat

Espainia bizi den nazio eta nazioarteko testuinguruak Inteligentzia Zerbitzu dinamiko, eraginkor, espezializatu eta moderno bat eskatzen du, gure herrialdea mehatxatzen duten arriskuak prebenitzeko eta atzerrian nazio interesak sustatzeko gai dena. CNIren dinamismoaren oinarria bera osatzen duten profesionalen taldea da: Talde horren zeinek, jatorria eta eraketa edozein izanik ere, elementu komuna Espainari zerbitzatzeko nahia da. Karrera Zentroak lan bat baino gehiago da: bizimodu bat da, non interes komuna babesteko motibazioa bere kideen nahi pertsonalen gainetik nagusitzen den.

Segurtasun nazionalaren lehen lerroan

Zerbitzurako bokazioa, leialtasuna, diskrezioa eta sakrifizio espiritua dira Espainiako errealitate anitza ordezkatzen duten Inteligentzia Zentro Nazionaleko kideei eskatzen zaizkien ezaugarriak. Trukean, CNIk segurtasun nazionalaren lehen lerroan egoteko aukera eskaintzen du, etorkizuna diseinatzen lagunduz, ingurune berritzaile batean, non norbanakoak talde-lanari egiten dion ekarpena baloratu eta sustatzen den.

Espainiaren eta nazioarteko komunitatearen etorkizunaz arduratzen bazaizu, segurtasunak motibatuta bazaitu, beste errealitate batzuk ezagutzeko eta beste kultur esparru batzuetan elkarreragiteko aritzeko interesa baduzu, erakunde bateko kide izatearen sentimendua baloratzen baduzu, CNIk zure nahiak bideratu eta etorkizun profesional bat eskain diezazukeen erakundea da.

Baldintza orokorrak

Inteligentzia Zentro Nazionaleko hautaketa-prozesuetan parte hartzeko, beharrezkoa izango da gutxieneko baldintza hauek betetzea:

  • Espainiako nazionalitatea izatea.
  • Adin nagusikoa izan. Barne-araudiren bidez, lanpostu bakoitzaren adin-mugak zehaztuko dira, bakoitzaren berezitasunen arabera.
  • Aukeratzen duzun azpitalde edo talderako eskatzen den titulazloa edukitzea.
  • Administrazio Publikoetatik espediente baten kanporatuta ez egotea funtzio publikoak betetzeko ezgaitua ez egptea, ezta eskubide zibilak egikaritzeko gaitasunik gaba era.
  • Lanpostuaren eginkizunak betetzeko ezgaitzen duen gaixotasunik edo akats fisikorik ez izatea.
  • Beteko duzun lanpostuan beharrezkoa den segurtasuneko aldeko txostena edukitzea edo hura lortzeko baldintzak betetzea.

Bete behar duzun lanpostuaren ezaugarriekin bat datorren segurtasunari buruzko adeko txostena edukitzea edo lortzeko moduan egotea. Lehenengo baldintza betetzen ez baduzu, baina Zentrorako erabilgarriak izan daitezkeen ezagutza edo trebetasun bereziak badituzula uste baduzu, bisitatu CNIrekin elkarlanean aritu erlaitza , gaitasun horiek kontuan har ditzagun.

Zure CVa bidali ondoren eguneratu nahi baduzu, aurrekoa automatikoki ordezkatuko duen eskaera berri bat bidali dezakezu.

Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia