Image
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Seleccioni el seu idioma

Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Seleccioni el seu idioma

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Seleccioni el seu idioma

Secció de seguretat

El museu del Centro Nacional de Inteligencia té una secció de seguretat, d'accés restringit, que té com a objecte mostrar l'evolució de la Divisió de Seguretat. S'hi troben diferents eines utilitzades per aquesta Divisió, responsable de la protecció de les persones i instal·lacions de Centre, al llarg de la seva existència.

Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia