Image

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Select your language

Ir a la web del Ministerio de Defensa

AEMSIE

No Centro Intelixencia Nacional hónrase o recordo dos membros que xa non están, e que nos ensinaron practicamente todo o que sabemos. Nun ámbito tan particular como o dun Servizo de Intelixencia, o legado adquire unha gran importancia, e somos conscientes de que somos quen son grazas ao labor doutros que nos precederon.

Con ese espírito, a Asociación de Exmiembros do Servizo de Intelixencia Español (AEMSIE) foi creada en 2011. Os socios desta asociación, similar ás que existen na maioría dos países da nosa contorna, son antigos membros do Servizo. A AEMSIE realiza unha importante tarefa, que pode resumirse en:

  • Manter lazos de amizade e solidariedade entre os exmembros do Servizo de Intelixencia español.
  • Prestar asistencia aos seus asociados en situacións de dificultade persoal ou familiar.
  • Contribuír a manter a imaxe do Servizo de Intelixencia español, preservar a súa memoria e reivindicar a súa contribución ós logros da sociedade española.
  • Prestar apoio, no seu caso, ao servizo de intelixencia español.
  • Establecer e manter, no seu caso, relacións de amizade con asociacións similares estranxeiras.
  • Contribuír á difusión da cultura de intelixencia.

Para cumprir as súas fins, a Asociación realiza as seguintes actividades:

  • Organizar grupos de estudos e de reflexión.
  • Organizar encontros, seminarios e conferencias.
  • Difundir periodicamente boletíns de enlace e de información.
  • Fomentar traballos de investigación sobre asuntos históricos, técnicos, etc., relacionados coa intelixencia.

A organización interna e o funcionamento da Asociación son libres, plurais e democráticos.

Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia