Image
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Select your language

Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Obtención

HUMINT

Información procedente de fontes humanas.

OSINT

Información procedente de fontes abertas.

O CNI, inmerso nun proceso de transformación dixital permanente, recorre de forma constante a novas solucións tecnolóxicas que reforcen o valor da Intelixencia que produce.

INNOVACIÓN = FUTURO

SIGINT

Información procedente de fontes técnicas.

GEOINT

Información da explotación e análise de imágenesimaxes e información xeográfica.
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia