Ir a la web del Ministerio de Defensa

Obtención

HUMINT

Información procedente de fontes humanas.

OSINT

Información procedente de fontes abertas.

O CNI, inmerso nun proceso de transformación dixital permanente, recorre de forma constante a novas solucións tecnolóxicas que reforcen o valor da Intelixencia que produce.

INNOVACIÓN = FUTURO

SIGINT

Información procedente de fontes técnicas.

GEOINT

Información da explotación e análise de imágenesimaxes e información xeográfica.