Ir a la web del Ministerio de Defensa

Elaboración

VALORACIÓN

VALORACIÓN

Analízase a calidade e orixe da información.

ELABORACIÓN EXAME

ELABORACIÓN EXAME

Estúdase toda a información dispoñible.

INTEGRACIÓN

INTEGRACIÓN

Intégrase toda a información procedente de distintas fontes.

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Redáctase o produto final: a Intelixencia.

INTERPRETACIÓN

INTERPRETACIÓN

Interprétase a información segundo distintos contextos.