Image
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Select your language

Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Elaboración

Image

VALORACIÓN

Analízase a calidade e orixe da información.

Image

ELABORACIÓN EXAME

Estúdase toda a información dispoñible.

Image

INTEGRACIÓN

Intégrase toda a información procedente de distintas fontes.

Image

REDACCIÓN

Redáctase o produto final: a Intelixencia.

Image

INTERPRETACIÓN

Interprétase a información segundo distintos contextos.

Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia