Image
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Select your language

Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Dirección

Image

Directiva de intelixencia

O ciclo de Intelixencia iníciase coa aprobación anual da Directiva de Intelixencia por parte da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos de Intelixencia e do presidente do Goberno. A directiva é un documento con carácter secreto que recolle os obxectivos ou necesidades de Intelixencia do Goberno.

Image

Planificación

Unha vez aprobada a Directiva de Intelixencia, o CNI realiza un proceso de planificación e organización dos recursos dispoñibles para obter a información necesaria e elaborar a Intelixencia que satisfaga esas necesidades expostas polo Goberno.

Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia