Ir a la web del Ministerio de Defensa

Dirección

Documento Directiva de Inteligencia

Directiva de intelixencia

O ciclo de Intelixencia iníciase coa aprobación anual da Directiva de Intelixencia por parte da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos de Intelixencia e do presidente do Goberno. A directiva é un documento con carácter secreto que recolle os obxectivos ou necesidades de Intelixencia do Goberno.

Planificación

Planificación

Unha vez aprobada a Directiva de Intelixencia, o CNI realiza un proceso de planificación e organización dos recursos dispoñibles para obter a información necesaria e elaborar a Intelixencia que satisfaga esas necesidades expostas polo Goberno.