Ir a la web del Ministerio de Defensa

AEMSIE

En el Centro Nacional de Inteligencia s'honra el record dels membres que ja no estan, i que ens van ensenyar pràcticament tot el que sabem. En un àmbit tan particular com el d'un Servei d'Intel·ligència, el llegat adquireix una gran importància, i som conscients que som els qui som gràcies a la labor d'uns altres que ens van precedir.

Amb aquest esperit, l'Associació d'Exmembres del Servei d'Intel·ligència Español (AEMSIE) va ser creada en 2011. Els socis d'aquesta associació, similar a les que existeixen en la majoria dels països del nostre entorn, són antics membres del Servei. La AEMSIE fa una important tasca, que pot resumir-se en:

  • Mantenir llaços d’amistat i solidaritat entre els exmembres del Servei d’Intel•ligència espanyol.
  • Prestar assistència als seus associats en situacions de dificultat personal o familiar.
  • Contribuir a mantenir la imatge del Servei d’Intel•ligència espanyol, preservar la seva memòria i reivindicar la seva contribució als èxits de la societat espanyola.
  • Prestar suport, si s’escau, al servei d’Intel•ligència espanyol.
  • Establir i mantenir, si s’escau, relacions d’amistat amb associacions similars estrangeres.
  • Contribuir a la difusió de la cultura d’Intel•ligència.

Per complir els seus fins, l’Associació duu a terme les activitats següents:

  • Organitzar grups d’estudis i de reflexió.
  • Organitzar trobades, seminaris i conferències.
  • Difondre periòdicament butlletins d’enllaç i d’informació.
  • Fomentar treballs de recerca sobre afers històrics, tècnics, etc., relacionats amb la Intel•ligència.

L’organització interna i el funcionament de l’Associació són lliures, plurals i democràtics, i els socis ho són en condicions d’igualtat. No hi poden pertànyer els exmembres que hagin estat expulsats o que estiguin subjectes a procediments judicials o administratius.