Image
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Seleccioni el seu idioma

Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Seleccioni el seu idioma

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Seleccioni el seu idioma

Elaboració

Image

VALORACIÓ

S'analitza la qualitat i origen de la informació.

Image

ELABORACIÓ EXAMEN

S'estudia tota la informació disponible.

Image

INTEGRACIÓ

S'integra tota la informació procedent de diferents fonts.

Image

REDACCIÓ

Es redacta el producte final: la Intel·ligència.

Image

INTERPRETACIÓ

S'interpreta la informació segons diferents contextos

Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia