Image
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Seleccioni el seu idioma

Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea
Logo del Ministerio de Defensa
Presidencia Espanola Consejo de la Presidencia Europea

Seleccioni el seu idioma

Ir a la web del Ministerio de Defensa

Seleccioni el seu idioma

Direcció

Image

Directiva d'Intel·ligència

El cicle d'Intel·ligència s'inicia amb l'aprovació anual de la Directiva d'Intel·ligència per part de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes d'Intel·ligència i del president del Govern. La directiva és un document amb caràcter secret que recull els objectius o necessitats d'Intel·ligència del Govern.

Image

Planificació

Una vegada aprovada la Directiva d'Intel·ligència, el CNI realitza un procés de planificació i organització dels recursos disponibles per a obtenir la informació necessària i elaborar la Intel·ligència que satisfaci aquestes necessitats plantejades pel Govern.

Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Enlace a la web del Ministerio de Defensa
Logo CNI, Centro Nacional de Inteligencia